Quay về

Truyện kể rằng, từng có một loại tiên tửu mà khi uống vào thì dễ dàng nâng cao công lực do một vị đại hiệp bí ẩn trước khi quy ẩn đã truyền rộng rãi cho hậu thế nhưng lại thất truyền trong thời loạn lạc cuối thời Tùy.

Thực hư chưa ai rõ – nhưng đột nhiên rượu được nấu ở Hạnh Hoa Thôn lại có tác dụng dịch cân luyện cốt, đả thông kinh mạch là có thật! Triều đình cùng tứ phương bang hội đều muốn độc chiểm. Liệu ai có thể trở thành bá chủ Hạnh Hoa Thôn? Ai có thể giữ quyền kiểm soát toàn khu vực cho huynh đệ bang hội luyện công? Hãy cùng trải nghiệm tính năng train quái lửa trại hấp dẫn nhất từ trước đến nay chỉ có tại phiên bản Tân Sinh Kiếm Hiệp của Đại Đường Võ Lâm.

1. Điều Kiện Tham Gia

 • Đại hiệp đạt cấp độ 20.
 • Các phe đều được tham gia.
 • Tính năng PK theo bang, khác bang cần tổ đội.

2. Phần Thưởng

 • Kinh nghiệm sẽ là phần thưởng chính trong hoạt động Hạnh Hoa Thôn, điều đặc biệt là số lượng bãi train quái có hạn – và chỉ có một bãi quái cho mức kinh nghiệm cao nhất – Kẻ Trộm Rượu xuất hiện trong bản đồ trung tâm của Hạnh Hoa Thôn.
 • Train quái trong Hạnh Hoa Thôn có tỷ lệ xuất hiện:
  • Hũ rượu: Liên tục nhận lượng lớn kinh nghiệm (tương ứng với cấp độ bãi quái), có thể bị phá bởi kẻ địch.

 • Bình rượu vàng: Liên tục nhận lượng kinh nghiệm khổng lồ (tương ứng với cấp độ bãi quái) có thể bị chiếm bởi kẻ địch.

 • Chỉ tổ đội người giết được quái vật trong Hạnh Hoa Thôn mới nhận được kinh nghiệm.
 • Khi chết sẽ được truyền tống thẳng về Trường An (nếu không có bang hoặc bang không chiếm được thành trong bản đồ đó).
 • Hạnh Hoa Thôn được chia làm các cấp: 20, 30, 40, 50 và 60 .
 • Mỗi cấp độ Hạnh Hoa Thôn lại được chia làm 5 bản đồ với các bãi quái khác nhau: Bản đồ trung tâm và 4 bản đồ xung quanh là Xuân Hạ Thu Đông với cảnh quan kiếm hiệp 4 mùa rất đặc sắc.

 • Các nhân vật cấp cao có thể vào bản đồ cấp độ thấp: Tuy nhiên sẽ chỉ vào được bản đồ trung tâm – và sẽ không nhận được lợi ích khi tiêu diệt quái .
 • Mỗi Đại hiệp sẽ có 30 phút mỗi ngày nhân kinh nghiệm train quái cho mình, nhưng một khi bật lên thì sẽ không tắt được (có thể tích lũy đến 3 ngày).

3. Chiếm Thành

 • Các bang chiếm thành trong hoạt động Công Thành Chiến sẽ có quyền lời đặc biệt trong bản đồ Hạnh Hoa Thôn.
  • 4 bang chiếm được 4 thành chính là: Lâm An, Phượng Tường, Tương Dương, Đại Lý sẽ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái 2 điểm hổi sinh trực tiếp (khi chết đi sẽ không phải rời bản đồ về Trường An) tại bản đồ chính và một điểm hồi sinh tại bản đồ phụ tương ứng.
  • 8 bang chiếm được thành phụ sẽ nhận được thêm kinh nghiệm cùng một điểm hồi sinh trực tiếp tại bản đồ phụ tương ứng.

4. Liên Minh

 • Có thể chọn liên minh với một bang cùng phe trong khu vực Hạnh Hoa Thôn.
 • Cần Bang chủ, Bang phó, Hộ pháp tổ đội với nhau để có thể liên minh, chưa cần liên minh với bang khác.
 • Chỉ có thể liên minh với một bang.

Hoạt Động Hạnh Hoa Thôn
29-05-2018

Truyện kể rằng, từng có một loại tiên tửu mà khi uống vào thì dễ dàng nâng cao công lực do một vị đại hiệp bí ẩn trước khi quy ẩn đã truyền rộng rãi cho hậu thế nhưng lại thất truyền trong thời loạn lạc cuối thời Tùy.

Thực hư chưa ai rõ – nhưng đột nhiên rượu được nấu ở Hạnh Hoa Thôn lại có tác dụng dịch cân luyện cốt, đả thông kinh mạch là có thật! Triều đình cùng tứ phương bang hội đều muốn độc chiểm. Liệu ai có thể trở thành bá chủ Hạnh Hoa Thôn? Ai có thể giữ quyền kiểm soát toàn khu vực cho huynh đệ bang hội luyện công? Hãy cùng trải nghiệm tính năng train quái lửa trại hấp dẫn nhất từ trước đến nay chỉ có tại phiên bản Tân Sinh Kiếm Hiệp của Đại Đường Võ Lâm.

1. Điều Kiện Tham Gia

 • Đại hiệp đạt cấp độ 20.
 • Các phe đều được tham gia.
 • Tính năng PK theo bang, khác bang cần tổ đội.

2. Phần Thưởng

 • Kinh nghiệm sẽ là phần thưởng chính trong hoạt động Hạnh Hoa Thôn, điều đặc biệt là số lượng bãi train quái có hạn – và chỉ có một bãi quái cho mức kinh nghiệm cao nhất – Kẻ Trộm Rượu xuất hiện trong bản đồ trung tâm của Hạnh Hoa Thôn.
 • Train quái trong Hạnh Hoa Thôn có tỷ lệ xuất hiện:
  • Hũ rượu: Liên tục nhận lượng lớn kinh nghiệm (tương ứng với cấp độ bãi quái), có thể bị phá bởi kẻ địch.

 • Bình rượu vàng: Liên tục nhận lượng kinh nghiệm khổng lồ (tương ứng với cấp độ bãi quái) có thể bị chiếm bởi kẻ địch.

 • Chỉ tổ đội người giết được quái vật trong Hạnh Hoa Thôn mới nhận được kinh nghiệm.
 • Khi chết sẽ được truyền tống thẳng về Trường An (nếu không có bang hoặc bang không chiếm được thành trong bản đồ đó).
 • Hạnh Hoa Thôn được chia làm các cấp: 20, 30, 40, 50 và 60 .
 • Mỗi cấp độ Hạnh Hoa Thôn lại được chia làm 5 bản đồ với các bãi quái khác nhau: Bản đồ trung tâm và 4 bản đồ xung quanh là Xuân Hạ Thu Đông với cảnh quan kiếm hiệp 4 mùa rất đặc sắc.

 • Các nhân vật cấp cao có thể vào bản đồ cấp độ thấp: Tuy nhiên sẽ chỉ vào được bản đồ trung tâm – và sẽ không nhận được lợi ích khi tiêu diệt quái .
 • Mỗi Đại hiệp sẽ có 30 phút mỗi ngày nhân kinh nghiệm train quái cho mình, nhưng một khi bật lên thì sẽ không tắt được (có thể tích lũy đến 3 ngày).

3. Chiếm Thành

 • Các bang chiếm thành trong hoạt động Công Thành Chiến sẽ có quyền lời đặc biệt trong bản đồ Hạnh Hoa Thôn.
  • 4 bang chiếm được 4 thành chính là: Lâm An, Phượng Tường, Tương Dương, Đại Lý sẽ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái 2 điểm hổi sinh trực tiếp (khi chết đi sẽ không phải rời bản đồ về Trường An) tại bản đồ chính và một điểm hồi sinh tại bản đồ phụ tương ứng.
  • 8 bang chiếm được thành phụ sẽ nhận được thêm kinh nghiệm cùng một điểm hồi sinh trực tiếp tại bản đồ phụ tương ứng.

4. Liên Minh

 • Có thể chọn liên minh với một bang cùng phe trong khu vực Hạnh Hoa Thôn.
 • Cần Bang chủ, Bang phó, Hộ pháp tổ đội với nhau để có thể liên minh, chưa cần liên minh với bang khác.
 • Chỉ có thể liên minh với một bang.

QUÉT ĐỂ TẢI NGAY

QR code